Pogoda: Temperatura °C
Wybierz język:

Archiwum - SP4

Razem w pełni sprawni – podsumowanie

Razem w pełni sprawni – podsumowanie

Projekt „Razem w pełni sprawni” był odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na brak akceptacji, tolerancji czy zrozumienia ludzi pełnosprawnych względem osób z niepełnosprawnością. Zrealizowany został w partnerstwie ze stowarzyszeniem Frauen auf dem Weg nach Europa, a jego adresatami zostali uczniowie i nauczyciele z Saksonii i Dolnego Śląska.

 

Panie Beata Baczyńska-Smyczek, Elżbieta Fenczyszyn, Agnieszka Tołwińska, Maria Skwarczyńska, Katarzyna Wergieluk i Elwira Wojtusik   - uczestniczki warsztatów - aktywnie włączyły do projektu grono pedagogiczne, rodziców i uczniów z naszej placówki. W ubiegłym roku szkolnym przeprowadzone były liczne zajęcia dydaktyczne, ankiety określające skalę postaw względem osób niepełnosprawnych, konkursy plastyczne oraz literackie, a także przeprowadzono wywiady z osobami niepełnoprawnymi. W wielu przypadkach okazało się, że musimy zacząć od siebie i często pokonać wewnętrzne blokady i strach, czy też uczucie bezradności lub zawstydzenia by móc zrozumieć niepełnosprawnego człowieka. Pomagaliśmy też uczniom naszej szkoły, którzy zmagali się z chorobą nowotworową poprzez organizację kiermaszu wielkanocnego z przedstawieniem pasyjnym oraz pikniku rodzinnego „Bądźmy Razem”.

Dzięki udziałowi w projekcie nasza szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt, m.in. kamerę, chusty integracyjne i pacynki do przedstawień.

1 marca 2012 roku miała miejsce konferencja podsumowująca Projekt „Razem w pełni sprawni”. Był to szczególny dzień dla naszej placówki. Dwoje naszych uczniów – Kornelia Minkiewicz i Filip Nuzban odebrało z rąk pana Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Radosława Małonia – nagrody za II i III miejsce w konkursie literackim. Jest to olbrzymi sukces, gdyż w projekcie wzięło udział cztery tysiące uczniów ze 127 placówek. Laureatów oklaskiwała pani kurator Beata Pawłowicz, pan Burmistrz Lubania Mariusz Tomiczek, goście z Polski i z Niemiec. Uczniowie mieli też okazję uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez specjalistów z Fundacji „Promyk Słońca”, zaś nauczyciele wziąć udział w debacie „Świat bez barier…” oraz obejrzeć przedstawienie  teatralne „Pomylić się nie można”.

W SP nr 4 przedsięwzięcie trwa nadal. Wiemy, że problem niepełnosprawności nie zniknął i należy go szeroko propagować. W bieżącym roku szkolnym realizujemy projekt współpracy ze Szkolnym Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym w Lubaniu, którego głównym celem jest szeroko pojęta integracja obu środowisk uczniowskich. Dzięki razem przeżytym chwilom podczas Święta Pieczonego Ziemniaka, Rowerowego Toru Przeszkód (tu gościła u nas Telewizja Wrocław), Warsztatów Bożonarodzeniowych oraz wspólnych spotkań z muzyką wiemy, jak możemy sobie wzajemnie pomagać i przygotowujemy młodych ludzi do życia w zintegrowanym społeczeństwie.