Pogoda: Temperatura 9°C
Wybierz język:

Wydział Spraw Obywatelskich

Opłaty pobierane w Wydziale Spraw Obywatelskich:

Wydawanie dowodu osobistego – bezpłatnie
Dokonanie czynności materialno-technicznej zameldowania i wymeldowania – bezpłatnie
Wydanie zaświadczenia – opłata skarbowa 17 zł
Udostępnienie danych osobowych – opłata 31 zł
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawach meldunkowych – opłata skarbowa 10 zł
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej – opłata skarbowa 82 zł
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – opłata skarbowa 82 zł
 

SO - Wydawanie dowodu osobistego

SO - Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

SO - Zameldowanie obywateli RP na pobyt stały

SO - Zameldowanie obywateli RP na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

SO - Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

SO - Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 m-ce cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

SO - Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

SO - Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy

SO - Wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego trwającego ponad 3 miesiące

SO - Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

SO - Udostępnienie danych osobowych

SO - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

SO - Przyjęcia zgłoszenia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

SO - Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

SO - Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej